Bedřichov - Hydrologické údajePodnětem k výstavbě přehrady byla největší pozorovaná povodeň v této oblasti dne 30. čevence 1897. Během tohoto dne spadlo v Bedřichově 345 mm vody, což bylo evropské maximum denní intenzity dešťové srážky za 24 hodin.
Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tokČerná Nisa
Plocha povodí k profilu hráze4,31 km2
Průměrné roční srážky 1362 mm
Průměrný roční odtok 4,41 mil. m3
Průměrný průtok 0,14 m3/s
Minimální průtok 0,04 m3/s
Největší pozorovaný odtok11,0 m3/sNávrat na úvodní stránku