Bedřichov - Technické parametry


Základní údaje


Gravitační přehrada z lomového zdiva má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem a předsypem. Hráz je klenbového tvaru, ale s účinkem klenby nebylo v návrhu počítáno. Konstrukce hráze a technologie její výstavby je shodná s ostatními přehradami Intzeho typu budovanými na počátku 20. století. Přehrada byla do nedávné doby naší nejvýše položenou.Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového zdiva
Maximální výška hráze nad základovou spárou 23,00 m
Délka hráze v koruně 340,00 m
Šířka hráze v koruně 4,50 m
Šířka v patě hráze 16,00 m
Poloměr křivosti 300,00 m
Sklon návodního líce7 : 1
Sklon předsypu 1 : 2
Sklon vzdušního líce plynule se mění
Kóta koruny hráze 775,51 m n.m.
Kóta přelivu 774,76 m n.m.
Objem hrázového tělesa 42 000 m3
Celkový objem nádrže 2 131 000 m3
Zásobní objem 1 720 000 m3
Stálé nadržení 44 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěma základovými výpustmi 600 mm. Na návodní straně jsou opatřeny ocelovými stavidly a na vzdušné straně klínovými šoupátky. Přívod vody k návodním uzávěrům je proveden pomocí štol vybudovaných pod předsypem, na jejichž vtoku jsou česlice. Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl navržen a vybudován korunový přeliv.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost600 mm
-Uzávěr na návodní straněploché stavidlo
-Ovládání návodních uzávěrůze šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straněklínové šoupě
-Ovládání provozních uzávěrůz manipulačních domků
-Vyústěnído společného vývaru
Přelivy - počet1
Korunový přeliv na levé straněnehrazený
-Délka2 pole po 7,50 m
-Kóta774,76 m n.m.
-Kapacita5,68 m3/s
-Odvod vodykaskádou po levém břehu do koryta řeky


Elektrárny

V celém komplexu přehrady a přilehlých objektů jsou v současné době v provozu 3 elektrárny. První, instalovaná přímo na výpustech z přehrady, slouží k napájení domku hrázného. Další je elektrárna v Rudolfově, ke které je od přehrady vybudován tlakový přivaděč, má spád 170,6 m a pracuje ve špičkovém provozu. Přivaděč na tuto elektrárnu je nejprve veden krytým kanálem, kde přibírá ještě 12 levostranných přítoků, dále je veden tlakovým potrubím až k elektrárně. Na vtoku do potrubí je vybudován vodní zámek. Poslední instalovaná elektrárna je na vyrovnávací nádrži v Rudolfově sloužící k vyrovnávání odtoku z předchozí špičkové elektrárny. Parametry jednotlivých elektráren popisuje následující tabulka.


Elektrárna Bedřichov
Levá turbína - rok zřízení1950
-Hltnost58 l/s
-Výkon4,4 kW
Pravá turbína - rok zřízení1975 ?
Elektrárna Rudolfov
-Období výstavbytřicátá léta
-Turbínadvojčinná Peltonova
-Provozšpičkový
-Hltnost700 l/s
-Spád170,6 m
-Výkon883 kW
Elektrárna Rudolfov - vyrovnávací nádrž
-TurbínaFrancisova
-Počet2
-Provozstálý
-Hltnost700 l/s
-Spád8,5 m
-Výkon45,2 kW


Návrat na úvodní stránku