Břevnice - Hydrologické údajePřehrada je postavena na Břevnickém potoce v katastru území města Chotěboře a spadá do povodí Vltavy. Vydatnost toku umožňuje dodávat 20l/s užitkové vody což ročně činí 60 až 70 tis.m3.

Odpar vody z hladiny nádrže činí v letních měsících 5l/s, což dělá měsíčně pokles hladiny o 10cm. Zajímavostí vodního díla je to, že voda je odebírána z povodí Vltavy, ale odpadní voda ze závodu je pouštěna do povodí Labe, protože ten stojí na rozvodí obou povodí.

Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tok Břevnický potok
Plocha povodí k profilu hráze km2
Průměrné roční srážky 700 mm
Průměrný roční odtok mil. m3
Průměrný průtok m3/s
Minimální průtok m3/s
Průtok stoletý m3/s


Návrat na úvodní stránku