Břevnice - Technické parametryZákladní údaje

Hráz nádrže je sypaná zemní s jílovým těsnícím jádrem, které je prodlouženo těsnící betonovou zdí do zdravé skály. Hráz je přímá, 230m dlouhá a 15m vysoká. Na levé straně před hrází je umístěn sdružený objekt s přístupovou lávkou z levého břehu. Je zde umístěna výpust a odběrné potrubí. Čerpací stanice odběru vody je umístěna v domku hrázného. Maximální možný odběr vody je 20l/s a roční dodávané množství se pohybuje v rozmezí 60 až 70 000 m3/rok.

Při normálním stavu (Po hranu přelivu) je maximální hloubka 11m, délka vzdutí 875m a maximální šířka nádrže 550m. Plocha hladiny činí 12,85ha.

Tabulka základních údajů
Typ hráze Sypaná zemní s jílovým těsnícím jádrem prodlouženým betonovou zdí
Maximální výška hráze nad základovou spárou 15,00 m
Délka hráze v koruně 230,00 m
Šířka hráze v koruně 3,50 m
Šířka v patě hráze 60,00 m
Sklon návodního líce 1 : 2
Sklon vzdušního líce 1 : 2
Kóta koruny hráze 528,00 m n.m.
Objem hrázového tělesa 16 000 m3
Celkový objem nádrže 627 000 m3
Zásobní objem 500 000 m3


Návrat na úvodní stránku