Chřibská - Hydrologické údaje

Vodní dílo bylo postaveno z důvodů ochrany území před velkými vodami a pro nalepšení nízkých průtoků v horní části Chřibské Kamenice. Vodní dílo v denešní době slouží i jako zdroj pitné vody s vydatností 50 l/s se zabezpečeností 98,53 %. Po své rekonstrukci je přehrada schopna zcela zachytit i stoletou povodeň. Jde o samostatně hospodařící vodní nádrž, která není zapojena do žádné vodohospodářské soustavy.
Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tokChřibská Kamenice
Říční km hráze18,400
Plocha povodí k profilu hráze6,28 km2
Průměrné roční srážky 920 mm
Průměrný roční odtok 2,4 mil. m3
Průměrný průtok 0,074 m3/s
Q355 - 355denní voda19,1 l/s
Q364 - 364denní voda16,5 l/s
Minimální průtoknestanoven
Průtok jednoletý1,6 m3/s
Průtok padesátiletý13,4 m3/s
Průtok stoletý17,7 m3/s


Návrat na úvodní stránku