Chřibská - Technické parametry


Základní údaje


Sypaná zemní hráz z místních materiálů má jílové těsnění při návodním líci. Na návodní straně hráze je vlnolam. Sklon návodního líce je proměnný se třemi lavičkami. Zatravněný vzdušný líc má jednu lavičku a taktéž promněnlivý sklon.Tabulka základních údajů
Typ hráze sypaná, zemní s jílovým těsněním
Maximální výška hráze nad základovou spárou 23,00 m
Výška hráze nad terénem 20,30 m
Délka hráze v koruně 190,00 m
Šířka hráze v koruně 6,40 m
Šířka v patě hráze 115,00 m
Sklon návodního líce odspodu1:3; 1:2; 1:1,5 a 1:1,5
Sklon vzdušního líce odspodu1:2,7; 1:2
Kóta koruny hráze 440,43 m n.m.
Kóta korunového přelivu 438,60 m n.m.
Objem hrázového tělesa m3
Celkový objem nádrže (kóta 439,10) 1 212 136 m3
Stálé nadržení 87 308 m3
Zásobní prostor 87 308 m3
Ochranný ovladatelný prostor 218 775 m3
Ochranný neovladatelný prostor 660 091 m3
Řez hrází
Příčný řez hrází


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěma základovými výpustmi z litiny o světlosti 700 mm ve štole délky 117,6 m. Na návodní straně jsou opatřeny tabulovými uzávěry a na vzdušné straně třmenovými šoupátky světlosti 600 mm. Umístění a ovládání návodních uzávěrů je ve sdruženém objektu s přístupovou lávkou z pravého břehu, a provozní uzávěry jsou umístěny v domečku u vzdušné paty hráze. Voda z výpustí je vedena do společného vývaru. Sdružený objekt dále slouží pro vodárenské odběry. Vodu je možno odebírat ve třech etážích, kde každý vtok do potrubí je opatřen česlemi a dále dvěma regulačními šoupátky. Návodní šoupátka je možno ovládat elektropohony. Vtokové části odběrů jsou osazeny na kótách 428,5 422,5 m n.m. rozmrazovacím zařízením ve formě šesti vzduchových trysek, které jsou sozmístěny po obvodu, pro zimní provoz. Potrubí je dále vedeno společnou štolou do úprvny vody odkud je také regulován průtok potrubím.
Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl navržen a vybudován pravostranný boční přeliv o délce 42,10. Maximální kapacita přelivu je 30,3 m3/s a je zaústěn spádištěm a kaskádovým skluzem po pravém svahu do společného vývaru pod hráz.

Řez v místě sdruženého objektu
Řez v místě sdruženého objektu.


Tabulka parametrů funkčních zařízení
Základové výpusti ve hrázi2
Světlost700 mm
Uzávěr na návodní stranětabulový uzávěr a třmenové šoupě
Světlost uzávěrůtabule 1065 x 1035 mm a šoupě 600 mm
Ovládání návodních uzávěrůze sdruženého objektu
Uzávěr na vzdušné straněrozstřikovací uzávěr
Světlost uzávěru600 mm
Ovládání provozních uzávěrůz manipulačního domku
Celková délka základové výpustě 117,60 m
Maximální kapacita výpustí2 x 3,42 m3/s
Vyústěnído společného vývaru pod hrází
Přelivy - počet1
Pravostranný boční přelivNehrazený
Délka42,10 m
Kóta438,60 m n.m.
Kapacita při přep. paprsku 40 cm32 m3/s
Odvod vodykaskádovým skluzem do společného vývaru
Vodárenský odběrve třech etážích
Umístěníve sdruženém objektu
Kóty odběrů423,63; 430,13; 434,63 m n.m.
Osazení vtoků do odběrůčesle a dvojice šoupátek
Ochrana proti zamrzání odběrů2 x 6 vzduchových rozmrazovacích trysek
Kóty umístění trysek422,50 a 428,50 m n.m.
Odvod vodypotrubím společnou štolou do úpravny
Světlost odběrného potrubí250 mm
Kapacita úpravny vody35 l/s
Sdružený objekt1
Polohana pravé straně návodní paty hráze
ProvedeníVálcová věž s osmistěnnou strojovnou
Celková výška 32,6 m
Výška válcové věže 25,95 m
Tloušťka stěny 0,5 m
Výška strojovny 6,60 m
Vnější vzdálenost protilehlých stěn 7,80 m
Kóta strojovny 440,35 m n.m.
Přístupová lávkaz pravého břehu
Délka lávky40 m o světlosti 1,68 m
Odvodní štola1
Polohapod pravým zavázáním hráze
Klenbový tvar2,40 x 2 m
Délka 112 m
Tloušťka stěny0,4 až 0,75 m
Sklon 0,9%
Osazení štoly2 x potrubí 700 mm výpustě, 1 x 250 mm odběr vody


Návrat na úvodní stránku