Chřibská

Přehrada Chřibská

Vodní dílo Chřibská bylo postaveno na potoce Chřibská Kamenice v roce 1926 pro účely ochrany před povodněmi. Jde o sypanou zemní přímou hráz s jílovým těsněním při návodním líci

Účel vodního díla:
 - Ochrana před povodněmi
 - Zdroj pitné vody (od roku 1978)
 - Nalepšení průtoku v suchých obdobích

Přehrada i její celé povodí je umístěno v lesnaté krajině. Zima v tomto kraji trvá relativně dlouho a je bahatá na sníh. Nádrž zamrzá většinou na dobu třech měsíců, ale potíže s ledem zde nevznikají. Nádrž je chráněna před splaveninami štěrkovou zdrží těsně před vtokem do nádrže a dále ještě výše položenými rybníky.
Pro potřeby pitné vody pro Šluknovský výběžek bylo koncem šedesátých let rozhodnuto o přebudování retenční nádrže na nádrž vodárenskou. Při rekonstrukci, která probíhala v 70. až 90. létech, byly postupně provedeny následující úpravy. Největší zásah byl proveden na sdruženém objektu (1978), ktrý byl celý odstraněn a ve vzdálenosti 12 m od původního objektu směrem do nádrže postaven nový. Dále byla zřízena úpravna vody přibližně 500 m pod nádrží. V druhé polovině 80. let byl zvýšen přeliv na kótu 438,60 a zaoblen opracovanými žulovými kvádry, sanován kaskádový žlab a nahrazen skluzem s vývarem (1987). Nakonec v letech 1992 až 94 byly rekonsruovány základové výpusti a těleso hráze bylo na vzdušné straně přisypáno.
Dílo bylo stavebně dokončeno v roce 1926 a pro změnu využití rekonstruováno v roce 1978. Projektovou dokumentaci vypracovaly Severočeské vodovody a konalizace Teplice, projekční oddělení Liberec a stevebním dodavatelem byly Vodohospodářské stavby Ústí nad Labem.
Orientační mapka přehrady Chřibská
Po dokončení celé rekonstrukce je nádrž schopna zachytit i celou stoletou povodeň. Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Ohře, a.s. se sídlem v Chomutově, závod Terezín.


Návrat na úvodní stránku