Fojtka - Hydrologické údajePodnětem k výstavbě přehrady byla největší pozorovaná povodeň v této oblasti dne 30. čevence 1897. Během tohoto dne spadlo například 345mm v Bedřichově, 310mm na Souši či 320mm v Karlově. Skutečný dosažený maximální průtok, ani objem povodňové vlny nebyl změřen. Podle původních předpokladů se však udává jako možství škodlivé vody objem 250 tis. m3. Retenčním účinkem nádrže je snížena 100letá voda na polovinu, což činí asi 26m3/s.

Pro povodí Nisy je charakteristické, že ze všech 19 povodní v období let 1860 až 1958 neproběhla ani jedna v zimních měsících. Šlo všechno o vody spadlé během déle trvajících dešťů nebo průtrží mračen.Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tokFojtka
Plocha povodí k profilu hráze6,90 km2
Průměrné roční srážky 1005 mm
Průměrný roční odtok 3,894 mil. m3
Průměrný průtok 0,12 m3/s
Minimální průtok 0,02 m3/s
Průtok stoletý50,0 m3/sNávrat na úvodní stránku