Fojtka - Technické parametry


Základní údaje


Gravitační přehrada z lomového zdiva má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem a předsypem. Hráz je klenbového tvaru, ale s účinkem klenby nebylo v návrhu počítáno. Konstrukce hráze a technologie její výstavby je shodná s ostatními přehradami Intzeho typu budovanými na počátku 20. století. Přehrada byla stavěna současně s přehradou MlýniceTabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového zdiva
Maximální výška hráze nad základovou spárou 16,00 m
Délka hráze v koruně 146,20 m
Šířka hráze v koruně 4,50 m
Šířka v patě hráze 11,00 m
Poloměr křivosti 175,00 m
Sklon návodního líce po kótu 389,5 m n.m.10 : 1 (dále svislý)
Sklon předsypu 1 : 2
Sklon vzdušního líce plynule se mění
Kóta koruny hráze 393,50 m n.m.
Kóta korunového přelivu 392,50 m n.m.
Objem hrázového tělesa 12 000 m3
Celkový objem nádrže 378 100 m3
Zásobní objem 124 200 m3
Stálé nadržení 24 600 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěma základovými výpustmi 800 mm. Na návodní straně jsou opatřeny ocelovými stavidly a na vzdušné straně klínovými šoupátky. Obě potrubí jsou kolmo zalomena a zaústěna do společného vývaru. Ovládání návodních uzávěrů je ze šoupátkových věží, provozních uzávěrů z obsluhových domků na vzdušné straně hráze.
Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl navržen a vybudován korunový přeliv o délce 17,10 m (3 x 5,7 m). Má kapacitu 9 m3/s při přepadovém paprsku 40 cm a je zaústěn do společného vývaru.
Přítok do nádrže je sledován na měrném jízku v kaskádovitě upraveném úseku Fojtky nad vtokem do usazovací nádrže, která byla provedena dodatečně v roce 1934. Odtok z nádrže se měří na přelivu z vývaru.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost800 mm
-Uzávěr na návodní straněocelové stavidlo
-Ovládání návodních uzávěrůze šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straněklínové šoupě
-Ovládání provozních uzávěrůz manipulačních domků
-Maximální kapacita výpustí8,24 m3/s
-Vyústěnípravoúhlým lomem do společného vývaru
Přelivy - počet1
Korunový přelivNehrazený
-Délka3 pole po 5,70 m
-Kóta392,50 m n.m.
-Kapacita při přep. paprsku 40 cm9,0 m3/s
-Odvod vodyPo vzdušním líci hráze do společného vývaru
Kapacita koryta pod hrází11,0 m3/s


Návrat na úvodní stránku