Fojtka

Přehrada Fojtka

Přehrada Fojtka na potoce stejného jména v povodí Lužické Nisy byla vybudována v letech 1904 až 1906. Důvodem ke stavbě přehrady byly časté přívaly velkých vod z potoka Fojtky. V daší řadě se počítalo s rekreačním využitím nádrže.

V listopadu 1903 byl bývalým Okresním hejtmanstvím v Liberci vydán povolovací výměr. Stejně jako u ostatních nádrží budovaných Libereckým Vodním Družstvem vypracoval generální i prováděcí projekt profesor Otto Intze, který také dělal až do své smrti vrchní stavební dozor.
Vlastní stavbu započala dne 11. května 1904 firma Rella z Vídně. Podle dochovaných denních výkazů o počtu zaměstnaných dělníků pracovalo na stavbě 50 až 250 mužů v šestidenním pracovním týdnu. Vodoprávní kolaudace byla provedena v červenci 1906 a ekonomická kolaudace téhož roku dospěla k závěru, že cena 460 000 rakouských korun nebyla překročena.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou.


Návrat na úvodní stránku