Harcov - Hydrologické údajeBěhem červencových povodní byl naměřen průtok korytem Harcovského potoka 20,0 m3/s, který ovšem převýšil tehdejší kapacitu koryta o 13,3 m3/s. Po zhodnocení povodňové vlny bylo zjištěno, že pro neškodné odvádění průtoků potoka je třeba vybudovat nádrž o obsahu minimálně 520 000 m3. Proto bylo nad městem Liberec vyhlédnuto místo pro stavbu, kde potok obchází skalnatý výběžek na levém břehu. Koryto potoka se zde zužuje až na šířku 140 m a vytváří pánev o objemu 630 000 m3.
Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tokHarcovský potok
Plocha povodí k profilu hráze14,78 km2
Průměrné roční srážky 1012 mm
Průměrný roční odtok 9,84 mil. m3
Průměrný průtok 0,26 m3/s
Minimální průtok 0,02 m3/s
Průtok stoletý68,0 m3/sNávrat na úvodní stránku