Harcov - Technické parametry


Základní údaje


Přehrada je navržena jako gravitační z lomového kamene s předsypem tzv. Intzeho typu. Hráz má klenbový tvar, ale jak je u přehrad tohoto typu zvykem, nebylo s účinkem klenby počítáno. Klenba zde má mít spíše účinek architektonický. Velká pozornost byla věnována utěsnění a odvodnění hráze. Zdivo návodního líce je 1 m pod kótu předsypu opatřeno 25 mm silnou cementotrasovou omítkou a dvojitým nátěrem siderostenu. Siderosten je lak, složený z dehtových smol a olejů s přísadou síry, parafínů a kaučuku, vzdorující dobře povětrnostním vlivům a působení kyselin. Nad zmíněnou kótu bylo těsnění provedeno omítkou a nátěrem stejným způsobem, pouze stím rozdílem, že zdivo zde ustupuje 0,6 m od líce a je upraveno do svislého rybinovitého tvaru. Po nanesení omítky a nátěrů bylo zdivo v uvedené síle dozděno vybranými kameny do úrovně vnějšího líce hráze. Omítka i nátěr byly provedeny i pod korunu hráze, aby se zabránilo pronikání dešťové vody do tělesa hráze.

Dalším těsnícím prvkem je 40 cm silná vrstva jílu zřízená současně se zemním předsypem. I když je hráz opatřena dvěma těsnícími prvky, byla pro případ průsaků vody do zdiva zřízena ještě vertikální drenážní soustava. 150 cm od návodní strany jsou ve zdivu v celé výšce zabudovány svislé dreny tvořené kameninovými trubkami o světlosti 60 mm. Jejich půdorysné vzdálenosti jsou 2 m. Prosáklá voda je posléze svedena vodorovnými dreny průměru 100 mm do štol základových výpustí.


Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového zdiva s předsypem
Maximální výška hráze nad základovou spárou 19,00 m
Délka hráze v koruně 157,00 m
Šířka hráze v koruně 4,50 m
Šířka v patě hráze 16,00 m
Poloměr křivosti 120,00 m
Sklon návodního líce8 : 1
Sklon předsypu 1 : 2
Sklon vzdušního líce plynule se mění
Kóta koruny hráze 374,30 m n.m.
Kóta korunového přelivu 373,30 m n.m.
Objem hrázového tělesa 16 000 m3
Celkový objem nádrže 651 000 m3
Zásobní objem 289 000 m3
Stálé nadržení 48 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěmi základovými výpustmi o průměru 800 mm. Na návodní straně jsou opatřeny plochými šoupátky a na vzdušné straně klínovými šoupátky. Ovládání návodních uzávěrů je ze šoupátkových věží, provozních uzávěrů z obsluhových domků na vzdušné straně hráze. Voda k návodním uzávěrům je přivedena štolami zřízenými pod předsypem. V levém výpustním domku pod hrází je instalována malá vodní elektrárna a na potrubí v pavém domku je napojeno potrubí přivaděče užitkové vody pro Textilanu Liberec o průměru 300 mm.
Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl navržen a vybudován korunový přeliv na levé straně hráze o délce 25,0 m (5 x 5 m). Má kapacitu 11,6 m3/s a je zaústěn přilehlou kaskádou do vývaru pod hrází.
Nad přítokem do nádrže byla vybudována štěrková přepažka sloužící k zachycení sunutých splavenin. Má tvar pravidelného lichoběžníku s hradlovým uzávěrem na vypouštění a má obsah 6 000 m3. Odtok vody z nádrže se měří na přelivu z vývaru.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost800 mm
-Uzávěr na návodní straněploché šoupátko
-Ovládání návodních uzávěrůze šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straněklínové šoupě
-Ovládání provozních uzávěrůz manipulačních domků
-Maximální kapacita výpustí12,36 m3/s
-Vyústěnído samostatných vývarů
Přelivy - počet1
Korunový přeliv na levé straněNehrazený
-Délka5 pole po 5,00 m
-Kóta373,30 m n.m.
-Kapacita11,6 m3/s
-Odvod vodyKaskádou při levé straně hráze
Kapacita koryta pod hrází6,7 m3/s


Návrat na úvodní stránku