Klíčava

Přehrada Klíčava
Celkový pohled na návodní stranu hráze.

Přehrada Klíčava
Obsluhové domky návodních uzávěrů a korunový přeliv.

Přehrada Klíčava
Pohled na korunu a levou stranu vzušního líce hráze.

Přehrada Klíčava
Pohled na obsluhový domek návodního uzávěru odběrů.

Přehrada Klíčava
Pohled na obsluhový domek návodních uzávěrů výpustí.

Přehrada Klíčava
Koruna a pravé zavázání hráze.

Přehrada Klíčava
Vzdušní líc hráze.

Přehrada Klíčava
Vzdušní líc hráze a podhrází.

Přehrada Klíčava
Levá strana vzdušního líce hráze.

Přehrada Klíčava
Obsluhový domek manipulačních uzávěrů spodních výpustí.

Přehrada Klíčava
Vývařiště spodních výpustí, pohled z hráze.

Přehrada Klíčava
Detailní pohled na výtokovou část spodních výpustí.

Přehrada Klíčava
Pohled na okno korunového přelivu a přilehlý skluz.

Přehrada Klíčava
Spodní část vzdušního líce hráze a pravé zavázání.

Přehrada Klíčava
Budova úpravny vody pod přehradou.

Zdroj:Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku