Labská

Přehrada Labská
Celkový pohled na vzdušný líc hráze.

Přehrada Labská
Návodní líc hráze.

Přehrada Labská
Pohled na pravou stranu vzušního líce hráze, v pozadí korunový přeliv.

Přehrada Labská
Pohled na návodní líc hráze a domek hrázného.

Přehrada Labská
Okna korunového přelivu.

Přehrada Labská
Detailní pohled na výtokový portál obtokové štoly.

Přehrada Labská
Vývařiště a zničený jez po červencových povodních 1997.

Zdroj:Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku