Labská - Technické parametry


Základní údaje


Hráz je tížná, oblouková, Intzeho typu, postavená z místního lomového rulového kamene s předsypem před střední částí hráze. Líc hráze je tvožen z části řádkovým zdivem, z části z lomového kamene. Zdivo hráze je u návodního líce opatřeno cementovou omítkou, jež měla zajistit těsnění hráze, a navíc ochranným pláštěm z vybraného kamene v síle 60 až 90 cm, rybinovitě upnutým do vlastního zdiva. Předsyp hráze je opatřen dlažbou a voda k základovým výpustem je vedena štolami pod předsypem.Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového kamene s předsypem
Maximální výška hráze nad základovou spárou 41,50 m
Délka hráze v koruně 153,50 m
Šířka hráze v koruně 6,15 m
Šířka v patě hráze 34,60 m
Poloměr křivosti koruny170 m
Sklon návodního líce10 : 1
Sklon vzdušního líce 1 : 0,76
Kóta koruny hráze 694,54 m n.m.
Kóta přelivů 691,64 m n.m.
Objem hrázového tělesa 50 000 m3
Celkový objem nádrže 3 370 800 m3
Stálé nadržení 467 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Přehrada je vybavena celkem sedmi výpustmi z nichž je v provozu pouze šest. Pravá výpust ve hrázi je nefunkční a kdysi se sní počítalo pro elektrárnu. V současné době je vybudována elektrárna na levé výpusti v samostatném domku před výtokem základových výpustí do vývaru.
Pro bezpečné převedení velkých vod přes hráz byli vybudovány dva přelivy s hranami na stejné kótě. Na levém břehu šachtový s odvodem vody obtokovou štolou a na pravé straně korunový se čtyřmi poli a odvodem vody kaskádou po pravém svahu údolí. Vtok do šachtového přelivu je chráněn česlicemi na hraně přelivu a vodorovnou mříží na vlastní šachtě přelivu.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2, v provozu pouze levá
- Světlost1000 mm
- Uzávěr na návodní straněšoupátko
- Ovládání návodních uzávěrůze šoupátkové šachty
- Uzávěr na vzdušní straněšoupátko
- Ovládání vzdušního uzávěruze obsluhových domků
- Vyústěnído společného vývaru
Výpusti v obtokové štole - počet5
- Světlost1000 mm
- Uzávěr na návodní straněšoupátko
- Uzávěr na vzdušní straněšoupátko
- Ovládání uzávěrůze šoupátkové šachty pod domkem hrázného
- Vyústěníštolou do společného vývaru
Přelivy - počet2
Levostranný šachtový přelivNehrazený
- Délka36,10 m ( průměr 11,5 m )
- Kóta691,64 m n.m.
- Odvod vodyobtokovou štolou do spol. vývaru
Pravostranný korunový přelivNehrazený
- Délka39,2m ( 4 pole po 9,8 m )
- Kóta691,64 m n.m.
- Odvod vodypravostrannou kaskádou do spol. vývaru
Elektrárna

V nedávné době byla na přehradě nainstalována malá vodní elektrárna. Přivaděč na elektrárnu byl napojen na potrubí levé základové výpusti přibližně v polovině její délky. Elektrárna je umístěna v domku nad vývařištěm. Skládá se ze čtyřech turbín, které provozují dvě společnosti. 3 turbíny typu Banki 43/60 o jmenovitém výkonu 123 kW provozuje První Ekologická a.s. Hradec Králové. Dále jednu turbínu Banki 45/30 o jmenovitém výkonu 75 kW provozuje Povodí Labe a.s. Hradec Králové, stejně jako celou přehradu.


Návrat na úvodní stránku