Les Království

Přehrada Les Království
Celkový pohled na korunu hráze.

Přehrada Les Království
Pohled na pravou stranu vzušního líce hráze.

Přehrada Les Království
Pohled na levou stranu vzušního líce hráze.

Přehrada Pohled na pravou stranu vzušního líce hráze.
Pohled na návodní líc hráze.

Přehrada Les Království
Detailní pohled na obsluhový domek pravé obtokové štoly.

Přehrada Les Království
Detailní pohled na manipulační objekt návodního uzávěru a
okna korunového přelivu.

Přehrada Les Království
Pohled na vzušní líc hráze s korunovými přelivy.

Přehrada Les Království
Manipulační objekt pravého návodního uzávěru.

Přehrada Les Království
Budova elektrárny pod hrázi na pravém břehu.

Přehrada Les Království
Výtokový portál levostranné obtokové štoly.

Přehrada Les Království
Vývařiště a průtočný jez pod hrází. Pohled po proudu.

Zdroj:Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku