Les Království - Technické parametry


Základní údaje


Hráz je tížná, oblouková, Intzeho typu, postavená z pískovcového zdiva. Jako materiál byl používán královédvorský pískovec, získaný při výlomu pro hráz. Návodní i vzdušný líc je tvořen kyklopským zdivem, přitom návodní líc je opatřen proti prosakování vydy ochranným pláštěm. Jde o 1 m silnou vrstvu zdiva rybinovitě zapuštěnou do zdiva hráze na výšku od kóty 296,60 m n.m. až po korunu. Na návodním líci byla provedena 3 cm silná cementová omítka. Zdivo hráze je u návodního líce opatřeno cementovou omítkou, jež měla zajistit těsnění hráze, a navíc ochranným pláštěm z vybraného kamene v síle 60 až 90 cm, rybinovitě upnutým do vlastního zdiva. Předsyp hráze je opatřen dlažbou a voda k základovým výpustem je vedena štolami pod předsypem.Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového kamene
Maximální výška hráze nad základovou spárou 41,40 m
Délka hráze v koruně 224,00 m
Šířka hráze v koruně 7,20 m
Šířka v patě hráze 37,00 m
Poloměr křivosti koruny200 m
Sklon návodního líce10 : 1
Sklon vzdušního líce 1 : 0,79
Kóta koruny hráze 327,71 m n.m.
Kóta korunového přelivu 324,40 m n.m.
Kóta šachtových přelivů 323,80 m n.m.
Objem hrázového tělesa 95 000 m3
Celkový objem nádrže 9 165 000 m3
Zásobní objem 2 470 000 m3
Stálé nadržení 997 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Ve hrázi je zřízena jediná přímá výpust světlosti 2000 mm. Druhá výpust slouží jako přivaděč na elektrárnu. Pro převedení vody během stavby byly vybudovány 2 obtokové tunely. Na každé straně údolí jeden. Po dokončení stavby byly oba tunely použity pro odvedení vody ze šachtových přelivů a výpustí. V každé štole byly osazeny tři výpustě světlosti 1100 mm. V současné době je v provozu pouze výpust v levé štole. Výpust v pravé štole byla při rekonstrukci v letech 1952 - 59 zaslepena a štola slouží pouze pro odvedení vody z přelivu. Třetí přeliv je korunový, a je umístěn uprostřed hráze. Skládá se z pěti polí délky 10,94 m a jeho hrana je o 60 cm výše než hrana obou šachtových přelivů.
Celková kapacita výpustí a přelivů činí 366 m3/s, což s dostatečnou rezervou převyšuje stoletý průtok.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet1 (levá) + 1 pravá - přívod na VE
- Světlost2000 mm
- Uzávěr na návodní stranětabule
- Ovládání návodních uzávěrůz manipulačního objektu před hrází
- Uzávěr na vzdušní straněsegmentový uzávěr
- Ovládání vzdušního uzávěruz obsluhového domku
- Kapacita výpusti62,8 m3/s
- Vyústěnído levého vývaru
Výpusti v levé obtokové štole - počet3
- Světlost1100 mm
- Uzávěry provozní i manipulačníklínová šoupátka
- Ovládání uzávěrůze šoupátkové šachty
- Kapacita výpustí42,5 m3/s
- Délka štoly276,17 m
- Vyústěníštolou do vývaru před dolním jezem
Přelivy - počet3
Levostranný šachtový přelivNehrazený
- Průměr šachty7,80 m
- Kóta323,80 m n.m.
- Kapacita přelivu71,5 m3/s
- Odvod vodydo levé obtokové štoly
Pravostranný šachtový přelivNehrazený
- Průměr šachty5,10 m
- Kóta323,80 m n.m.
- Kapacita přelivu109,80 m3/s
- Odvod vodypravostranou obtokovou štolou do spol. vývaru
- Délka štoly263,5 m
Korunový přelivNehrazený
- Délka54,70 m ( 5 polí po 10,94 m )
- Kóta324,40 m n.m.
- Kapacita přelivu při paprsku 85 cm71,00 m3/s
- Odvod vodypo vzdušním líci hráze do horního vývaru


Elektrárna

V roce 1923 byla na přehradě Les Království uvedena do provozu vodní elektrárna. Budova elektrárny je umístěna na pravém břehu pod přehradou. Jako přivaděč vody na dvě horizontální Francisovy turbíny slouží pravá základová výpust. Provozovatelem elektrárny je HYDROČEZ a.s. Praha.


Tabulka parametrů elektrárny
Přibaděč vody - počet1 - pravá výpust
- Světlost2600 mm
- Uzávěr na návodní stranětabulový rychlouzávěr
- Ovládání návodních uzávěrůz manipulačního objektu před hrází
- Uzávěr na vzdušní straněklapky před turbínami
- Ovládání vzdušního uzávěruz objektu elektrárny
Elektrárna
- Umístěnína pravém břehu
- Počet turbín2
- Celkový instalovaný výkon1,120 MW
- Turbínyhorizontální Francisovy
- Přívodní potrubí1700 mm
- Hltnost turbíny4,50 m3/s
- Minimální spád19,05 m
- Vyústěníz pravé strany do vývaru před dolním jezem
- ProvozovatelHYDROČEZ a.s. Praha


Návrat na úvodní stránku