Mlýnice - Hydrologické údajePodnětem k výstavbě přehrady, stejně jako u Fojtky a několika dalších, byla největší pozorovaná povodeň v této oblasti dne 30. čevence 1897. Během tohoto dne spadlo například 345mm v Bedřichově, 310mm na Souši či 320mm v Karlově. Albrechtický potok, na kterém přehrada stojí, pramení v nadmořské výšce 500 m v obci Albrechtice a je pravostranným přítokem Jeřice vlévající se do Lužické Nisy. Hydrologické údaje se na tomto toku pravidelně nesledují, proto jsou uvedené průtoky, kromě pozorovaných extrémních hodnot, odvozeny hydrologickou analogii pro profil nádrže

Pro povodí Nisy je charakteristické, že ze všech 19 povodní v období let 1860 až 1958 neproběhla ani jedna v zimních měsících. Šlo všechno o vody spadlé během déle trvajících dešťů nebo průtrží mračen.Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tok Albrechtický potok
Plocha povodí k profilu hráze5,90 km2
Průměrné roční srážky 809 mm
Průměrný roční odtok 2,772 mil. m3
Průměrný průtok 0,057 m3/s
Minimální průtok 0,004 m3/s
Průtok stoletý44,1 m3/sNávrat na úvodní stránku