Mlýnice - Technické parametry


Základní údaje


Gravitační přehrada z lomového zdiva má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem a předsypem. Hráz je klenbového tvaru, ale s účinkem klenby nebylo v návrhu počítáno. Konstrukce hráze a technologie její výstavby je shodná s ostatními přehradami Intzeho typu budovanými na počátku 20. století. Přehrada byla stavěna současně s přehradou FojtkaTabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového zdiva
Maximální výška hráze nad základovou spárou 22,00 m
Délka hráze v koruně 159,00 m
Šířka hráze v koruně 4,50 m
Šířka v patě hráze 14,60 m
Poloměr křivosti 200,00 m
Sklon návodního líce po kótu 384,55 m n.m.10 : 1 (dále svislý)
Sklon předsypu 1 : 1,5
Sklon vzdušního líce plynule se mění
Kóta koruny hráze 394,71 m n.m.
Kóta korunového přelivu 393,58 m n.m.
Objem hrázového tělesa 16 000 m3
Celkový objem nádrže 241 000 m3
Zásobní objem neuvedeno
Stálé nadržení 22 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěma základovými výpustmi 800 mm. Na návodní straně jsou opatřeny ocelovými stavidly a na vzdušné straně klínovými šoupátky. Obě potrubí jsou kolmo zalomena a zaústěna do společného vývaru. Ovládání návodních uzávěrů je ze šoupátkových věží, provozních uzávěrů z obsluhových domků na vzdušné straně hráze.
Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl navržen a vybudován korunový přeliv o délce 19,50 m (5 x 3,9 m). Má kapacitu 7,41 m3/s při přepadovém paprsku 35 cm a je zaústěn do společného vývaru.
Přítok do nádrže je sledován na měrném jízku s limnigrafickým zařízením umístěným v budce. Odtok z nádrže se měří na přelivu z vývaru.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost800 mm
-Uzávěr na návodní straněocelové tabulové stavidlo
-Ovládání návodních uzávěrůze šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straněklínové šoupě
-Ovládání provozních uzávěrůz manipulačních domků
-Maximální kapacita výpustí12,06 m3/s
-Vyústěnípravoúhlým lomem do společného vývaru
Přelivy - počet1
Korunový přelivNehrazený
-Délka5 polí po 3,90 m
-Kóta393,58 m n.m.
-Kapacita při přep. paprsku 35 cm7,41 m3/s
-Odvod vodyPo vzdušním líci hráze do společného vývaru


Návrat na úvodní stránku