Mšeno - Hydrologické údajeCharakteristickými znaky povodí Mšenského potoka jsou velký příčný i podélný spád a vysoké procento lesnatosti s hustou výstavbou v údolí. Dle původních projektů měla být v této části povodí přehrada na Lužické Nise pod Rýnovicemi, ale touto nádrží by došlo k zatopení více jak 100 domů v Rýnovicích. Proto bylo rozhodnuto postavit hráz na Mšenském potoce a povodňovou vodu z Lužické a Lučanské Nisy zachycovat pomocí štol do nádrže Mšeno.
Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tokMšenský potok
Plocha povodí k profilu hráze25,95 km2
Průměrné roční srážky 1110 mm
Průměrný roční odtok 5,49 mil. m3
Průměrný průtok 0,11 m3/s
Průtok stoletý36,0 m3/sNávrat na úvodní stránku