Mšeno - Technické parametry


Základní údaje


Přehrada je navržena jako tížná, vyzděná z lomového kamene s předsypem tzv. Intzeho typu. Hráz má obloukový tvar, ale jak je u přehrad tohoto typu zvykem, nebylo s účinkem klenby počítáno. Klenba zde má mít spíše účinek architektonický. Těsnění návodního líce hráze je provedeno obdobným způsobem jako u přehrady Harcov.

Náhradní opatřením za komunikace procházející zátopu nádrže jsou dvě zemní tělesa napříč nádrží. První v pořadí ve směru od hráze slouží pouze jako komunikace, druhá z nich vybavená přelivem nad propustí slouží jako štěrková přepážka. Z horní části nádrže a zejména ze štěrkové přepážky se musí často provádět těžba nánosů.


Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační z lomového zdiva s předsypem
Maximální výška hráze nad základovou spárou 20,00 m
Délka hráze v koruně 425,50 m
Šířka hráze v koruně 4,50 m
Šířka v patě hráze 15,00 m
Poloměr křivosti 350,00 m
Sklon návodního líce10 : 1
Sklon předsypu 1 : 2
Sklon vzdušního líce plynule se mění
Kóta koruny hráze 513,39 m n.m.
Kóta korunového přelivu 512,39 m n.m.
Objem hrázového tělesa 43 000 m3
Celkový objem nádrže 3 058 000 m3
Zásobní objem 1 973 000 m3
Stálé nadržení 76 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje dvěmi základovými výpustmi o průměru 800 mm. Na návodní straně jsou opatřeny plochými šoupátky a na vzdušné straně klínovými šoupátky. Ovládání návodních uzávěrů je ze šoupátkových věží, provozních uzávěrů z obsluhových domků na vzdušné straně hráze. Voda k návodním uzávěrům je přivedena štolami zřízenými pod předsypem. V pravém výpustním domku pod hrází je instalována malá vodní elektrárna.
Jako bezpečnostní ochranný prvek hráze byl vybudován korunový přeliv uprostřed hráze o délce 20,6 m (4 x 5,15 m). Má kapacitu 21,76 m3/s a je zaústěn po vzdušním líci hráze do společného vývaru pod hrází.
Odtok vody z nádrže se měří na přelivu z vývaru.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost800 mm
-Uzávěr na návodní straněploché šoupátko
-Ovládání návodních uzávěrůze šoupátkových věží
-Uzávěr na vzdušné straněklínové šoupě
-Ovládání provozních uzávěrůz manipulačních domků
-Maximální kapacita výpustí7,84 m3/s
-VyústěníKolmo do společného vývaru mezi domky
Přelivy - počet1
Korunový přeliv uprostřed hrázeNehrazený
-Délka4 pole po 5,15 m
-Kóta512,39 m n.m.
-Kapacita při kótě 513,0921,76 m3/s
-Odvod vodyPo vzdušném líci hraze do spol. vývaru
Kapacita koryta pod hrází6,7 m3/s


Přívodní štoly z okolních toků

Pro zachycení velkých vod Lužické a Lučanské Nisy byly vybudovány dvě přivodní štoly převádějící přebytečný průtok těchto toků do vodní nádrže Mšeno. Obě štoly jsou raženy ve skále a jsou opatřeny betonovou obezdívkou. Na konci štoly z Lužické Nisy byla vybudována automatická ochrana proti přeplnění nádrže a ochrana proti namrzání obezdívky štoly. Na štolu navazuje upravené koryto pro odvedení přítoku do nádrže asi 1 m pod maximální hladinou zásobního prostoru.
Štola z Lučanské Nisy je v krátkém úseku od vtokového objektu vedena v otevřeném výkopu, dále je ražena ve skále.

Tabulka parametrů přívodních štol
Počet vybudovaných štol2
Štola z Lužické Nisy
-Délka1758 m
-Profil2,4 x 3,1 m
-ProvedeníVe skále s betonovým pláštěm
-Maximální kapacita16,0 m3/s
-Kontrolní šachtyNa začátku a na konci
-VyústěníUpravené koryto do nádrže
Štola od Pasek z Lučanské Nisy
-Délka636 m
-Profil2,0 x 2,2 m
-ProvedeníVe skále s betonovým pláštěm
-Maximální kapacita10,0 m3/s
-Kontrolní šachtaUprostřed štoly


Návrat na úvodní stránku