Mšeno

Přehrada Mšeno


Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v katastru města Jablonec nad Nisou byla vybudována v letech 1906 až 1909. Podnětem k výstavbě přehrady byly katastrofální povodně na konci 19. století, zejména povodeň z 30. července 1897.

Účel vodního díla:
- Ochrana území pod přehradou a pod profily vtokových objektů do štol proti povodním.
- Nadržení vody pro přímý odběr užitkové vody z nádrže a pro nalepšení průtoků Mšenského potoka, Lučanské i Lužické Nisy.
-K uvedeným účelům se dnes řadí neméně důležitý význam nádrže pro rekreaci obyvatelstva a chov ryb se sportovním rybolovem.
Výstavba vodního díla:
Povolení pro stavbu vydalo tehdejší okresní hejtmanství v Jablonci nad Nisou. Šlo o poslední a nejvýznamnější vodní dílo postavené Libereckým Vodním Družstvem. Z konkurzu 17 uchazečů na provedení stavby byla vybrána firma Schon a synové z Prahy. Do prosince 1904 se také na přípravě podílel projektant a vrchní stavbyvedoucí profesor Dr. Otto Intze.
Vlastní první část stavby byla zahájena zemními pracemi na hrázi v květnu 1906. Průběh stavby byl obdobný jako u ostatních přehrad povodí Lužické Nisy, budovaných zmíněným Vodním družstvem. V další části stavby byla vybudována pravobřežní zemní hráz podél nádrže chránící přilehlou zástavbu před zatopením a dále štoly z Loučné a Pasek do nádrže a náhradní komunikace v nádržním prostoru. Pravobřežní hráz má jílové jádro, je 950 m dlouhá a vysoká 4 m nad terénem.
Stavba hlavní hráze byla dokončena v roce 1909 a v prosinci téhož roku se uskutečnila vodoprávní kolaudace. Poslední objekt vodního díla - štola z Lužické Nisy - byla dokončena v průběhu roku 1910 a zkolaudována v březnu 1911. Celé vodní dílo bylo pořízeno za 4 238 190 rakouských korun.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou. Ve spodním domku pravé výpusti je nyní v provozu malá vodní elektrárna.
Návrat na úvodní stránku