Nechranice

Přehrada Nechranice
Celkový pohled na korunu hráze a sdružený objekt.

Přehrada Nechranice
Pohled na pravou stranu návodního líce hráze z pravého břehu.

Přehrada Nechranice
Sdružený objekt a návodní líc hráze, pohled z pravého břehu.

Přehrada Nechranice
Pohled na návodní líc hráze a vtok na přelivy.

Přehrada Nechranice
Vtoková část přelivů.

Přehrada Nechranice
Detailní pohled na krajní pilíř přelivného bloku.

Přehrada Nechranice
Pilíř přelivu a zátaras proti vnikání nečistot.

Přehrada Nechranice
Sklopený hradící segment přelivného bloku.

Přehrada Nechranice
Pohled na přeliv a přemostění proti toku.

Přehrada Nechranice
Detail přelivného bloku.

Přehrada Nechranice
Odváděcí koryto od přelivu.

Přehrada Nechranice
Koryto přelivu.

Přehrada Nechranice
Skluz přelivu a rozražeč vody.

Přehrada Nechranice
Vývařiště a vstupní část do komunikační štoly ke sdruženému objektu.

Přehrada Nechranice
Informační tabule o vodním díle.

Zdroj:Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku