Padrty - vyrovnávací nádrž

Přehrada Padrty

Při výstabě vodní elektrárny na přehradě Seč v letech 1941 až 46 byla součástí stavby i vyrovnávací nádrž Padrty pro vyrovnávání průtoků v řece Chrudimce při provozu špičkové vodní elektrárny.Technické parametryHráz nádrže je zemní sypaná s korunovým přelivem z kameného zdiva bez přemostění. Na výpusti z nádrže je vybudována malá vodní elektrárna provozovaná soukromou firmou. Provozovatelem nádrže je Povodí Labe, a.s. Hradec Králové, závod Pardubice.Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační sypaná zemní
Maximální výška hráze nad základovou spárou 8,00 m
Délka hráze v koruně 111,00 m
Šířka hráze v koruně 3,00 m
Šířka v patě hráze 26,00 m
Sklon návodního líce1 : 1,5
Sklon vzdušního líce 1 : 1,5
Objem hrázového tělesa 6 000 m3
Celkový objem nádrže 115 000 m3
Trubní výpust v pravé části1 130 mm
Kapacita potrubí9,10 m3/s
Čtvercová výpust1,40 x 1,40 m
Kapacita výpustě16,60 m3/s
Zděný korunový přeliv29,6 m
Kapacita při plné nádrži159 m3/s


Návrat na úvodní stránku