Fotky
Pařížov-úvod
Nápověda

Letecké foto

Letecký snímek přehrady a obce Pařížov.
Letecký snímek přehrady.
Pohled proti proudu.
Pohled po proudu.
Celkový pohled na jezero.
Hráz focená proti toku.

Léto 95

Pravá strana vzdušného líce hráze.
Levá strana vzdušného líce hráze a kaskáda bočního přelivu.
Obsluhové domky pod hrází - pohled od obtokové štoly.
Obsluhové domky pod hrází - pohled z hráze.
Kaskáda korunového přelivu.

Podzim 95

Pohled na hráz z příjezdové cesty na pravém břehu.
Celkový pohled na hráz z pravého břehu.
Pohled na hráz z levého břehu.
Koryto bočního přelivu.
Pohled z pravé strany hráze dolů do vývaru.

Jaro 98

Celkový pohled na hráz z levého svahu.
Pohled na návodní líc z pravého břehu.
Pohled na návodní líc hráze a jezero.
Návodní líc hráze.
Pohled na jezero směrem do vtoku.
Ovládací domek obtokové štoly.
Pohled z obtokové štoly do koryta Doubravy.
Výtokový portál obtokové štoly a přilehlé vývařiště.
Korunový přeliv a odtok vody od základových výpustí.
Vzdušný líc hráze s pravým manipulačním domkem.

Zima 99

Celkový pohled na přehradu pod sněhovou nadílkou.
Pohled na návodní líc hráze z pravostranné příjezdové cesty.
Pohled na manipulašní věžě z pravého břehu.
Návodní strana hráze focená z pravého břehu.
Koruna hráze a pravá manipulační věž.
Celkový pohled na hráz z levého svahu nad přelivem
Zasněžené koryto bočního přelivu.
Pohled na návodní líc z levého břehu.
Odtok vody z obtokové štoly.
Vzdušný líc hráze a odtok vody ze základových výpustí.
Detail odtokové části obtokové štoly.
Pravá strana vzdušního líce hráze.
Vzdušní líc hráze a kaskádo korunového přelivu.
Kaskáda bočního přelivu.
Levá strana vzdušního líce hráze s manipulačními domky.
Manipulační domky a kaskáda korunového přelivu.
Korunový přeliv a odtok vody z vývařiště.
Pohled na levý funkční blok ( manipulační věž a domek ).

Výstavba přehrady

Ražení tunelu obtokové štoly.
Původní údolí v místě hráze.
Stavební jáma se základy hráze.
Údolí s rozestavěnou boční kaskádou a deponií kamene.
Velká voda roku 1910 - ochranný jez.
Odtok velké vody 1910 obtokovou štolou.
Rozestavěná hráz - podzemní část.
Rozestavěná hráz - část nad obsluhovými domky.
Rozestavěná hráz - několik metrů pod korunou.
Omítání návodního líce hráze.
Hráz těsně před dokončením.
Velká voda v srpnu 1913 - pohled z dola na hráz.
Velká voda v srpnu 1913 - pohled z pravého břehu.
Velká voda v srpnu 1913 - pohled z levého břehu.

Funkční objekty

Domek limnigrafu pod hrází.
Limnigraf na přítoku ve Spačicích.
Věžička limnigrafu ve Spačicích.
Stojan pohonu uzávěru v šoupátkové věži.
Generátor malé vodní elektrárny.

Vypouštění 1995

Příprava na vypouštění nádrže.
Čištění česlic u pravé věže při vypouštění.
Slup ve vývaru pro odchyt ryb při vypouštění.
2. slup před lávkou pro odchyt ryb při vypouštění.
Pohled na návodní líc hráze ze dna nádrže.
Pohled na návodní líc hráze ze dna nádrže.
Pohled na dno nádrže z hráze.
Pravá manipulační věž.
Vtak do pravé manipulační věže.
Vtok do obtokové věže.
Ochranný jez pod nánosy bahna.
Zídka spevňující část levého svahu v zátopě.
Voda tekoucí přes ochranný jez z opačné strany při menší povodni.
Propust v ochranném jezu.
Vymleté koryto řeky v nánosech bahna až na původní dno.
Zanešené dno nádrže.
Vymleté koryto řeky v nánosech bahna až na původní dno.
Vymleté koryto řeky v nánosech bahna.
Zanešené dno nádrže. Pohled do vtoku.
Těžba nánosů sacím bagrem.
Těžba nánosů sacím bagrem.
Ukládka vytěženého materiálu sacím bagrem.
Ukládka vytěženého materiálu sacím bagrem.
Těžba nánosů klasickými bagry.
Těžba nánosů klasickými bagry.
Vytěžená zátoka před vpustí do obtokové štoly.

Povodeň v červenci 1997

Plnící se nádrž, pohled na hráz.
Pohled na plnící se jezero z hráze.
Odtok velké vody z obou vývarů.
Odtok velké vody z vývaru.
Odtok vody z obtokové štoly.
Odtok vody z obtokové štoly.
Odtok vody z obtokové štoly.
Odtok vody z vývaru pod hrází.
Rozvodněná Doubrava ve Spačicích.
Rozvodněná Doubrava ve Spačicích.
Pohled na vtok vody do oken korunového přelivu.
Manipulační věž za stavu 21.90 na vodočtu.
Celkový pohled na oba přelivy.
Voda tekoucí do 1. třech oken přelivu.
Pohled na plnou nádrž s hrází v pozadí.
Levá manipulační věž a voda tekoucí na boční přeliv.
Voda tekoucí přes boční přeliv.
Detail vody na přelivu.
Voda na bočním přelivu, pohled po proudu.
Voda na bočním přelivu, pohled po proudu.
Zatopený smrk před přelivem.
Návodní pravá strana hráze za plného stavu.
Voda na 1. dvou stupních kaskády bočního přelivu.
Horní část kaskády bočního přelivu.
Odtok vody z kaskády bočního přelivu.
Pohled z hráze na kaskádu bočního přelivu.
Boční přeliv, pohled z podhrází.
Kaskáda bočního přelivu.
Odtok vody z kaskád obou přelivů.
Korunový přeliv, pohled z přístupového schodiště.
Odtok vody z přelivů.
Korunový přeliv a odtok vody z něho.
Korunový přeliv, pohled od obtokové štoly.
Korunový přeliv, pohled z hráze.
Korunový přeliv, pohled skrze borovice u kaskády bočního přelivu.
Detail kaskády korunového přelivu.
Mlha tvořící se pod korunovým přelivem.
Detail okna korunového přelivu.
Celkový pohled na korunový přeliv.
Neškodný odtok po převedení vody z přelivů.
Stržená hrana na jízku ve vývaru.
Střžené hrany na kaskádě bočního přelivu.
Pařížov-úvod
Další přehrady