Seč - Hydrologické údajePramenní oblastí Chrudimky je Českomoravská vrchovina, která jako naše jiná pohoří je známá vydatností deštových srážek, či množstvím vody z tajícího sněhu. Tyto velké vody v nížinných oblastech kolem Chrudimi a Pardubic často způsobovaly rozsáhlé záplavy.Tabulka hydrologických údajů
Přehrazený tokChrudimka
Plocha povodí k profilu hráze216,15 km2
Průměrné roční srážky 751 mm
Průměrný roční odtok74,10 mil. m3
Průměrný průtok 2,35 m3/s
Minimální průtok 0,04 m3/s
Průtok stoletý174,00 m3/s


Návrat na úvodní stránku