Seč
Druhá polovina fotek.

Přehrada Seč
Celkový pohled na vzdušní líc hráze.

Přehrada Seč
Celkový pohled na hráz ze zříceniny hradu Vildštejn.

Přehrada Seč
Pohled na jezero z Vildštejna.

Přehrada Seč
Detail manipulačního domku a v pozadí domku
rychlouzávěru přivaděče na elektrárnu.

Přehrada Seč
Potrubí vodárenského odběru.

Přehrada Seč
Manipulační domky a vývařiště pod hrází.

Přehrada Seč
Kaskáda bočního přelivu a most komunikace vedoucí na hráz.

Přehrada Seč
Vzdušní líc hráze a manipulační objekty.

Přehrada Seč
Levá strana vzdušního líce a vjezd do tunelu pod Vildštejnem.

Přehrada Seč
Velká voda tekoucí přes boční přeliv (červenec 1997).

Přehrada Seč
Voda tekoucí po kaskádě z bočního přelivu.

Přehrada Seč
Voda na prvním stupni kaskády z bočního přelivu.

Druhá polovina fotek.
Zdroj: Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku