Seč - Technické parametry


Základní údaje


Přehradní hráz je gravitační oblouková, zděná z lomového kamene. Pro zdění byla využita libkovská žula. S účinkem klenby nebylo v návrhu počítáno. Tělesem hráze prochází jedna podélná revizní štola na kótě 463,30 m n.m., která je přístupná ze dvou vstupů na vzdušné straně hráze.Tabulka základních údajů
Typ hráze gravitační zděná z lomového kamene
Maximální výška hráze nad základovou spárou 42,00 m
Délka hráze v koruně 160,00 m
Šířka hráze v koruně 6,80 m
Šířka v patě hráze 33,00 m
Poloměr křivosti160,00 m
Sklon návodního líce1 : 0,076
Sklon vzdušního líce 1 : 0,721
Kóta koruny hráze 491,50 m n.m.
Kóta přelivu 489,00 m n.m.
Objem hrázového tělesa 75 000 m3
Celkový objem nádrže 22 100 000 m3
Zásobní objem 14 200 000 m3
Stálé nadržení 1 500 000 m3
Délka vzdutí6,60 km
Maximální zatopená plocha220,10 ha


Výpustná a ochranná zařízení

Hladina v nádrži se reguluje čtyřmi základovými výpustmi o průměrech 1500 a 800 mm. Na návodní straně jsou opatřeny stavidly a na vzdušné straně jsou opatřeny dvojicemi klínových šoupátek. Stavidla jsou ovládána z přístavků v úrovni koruny hráze nad návodní stranou. Provozní uzávěry jsou ovládány z manipulačních domků pod hrází. Voda z výpustí je vypouštěna do společného vývaru pod hrází.
Pro převedení velkých vod byl vybudován boční přeliv na levém břehu. Přelivná hrana je mírně obloukového tvaru o délce 65 m, přeliv má kapacitou 171,00 m3/s a je zaústěn kaskádou po levém břehu za zříceninou hradu Vilddštejn do vývaru kolmo do původního řečiště pod hrází.
Na pravé straně od základových výpustí jsou hrází vyvedeny dvě trubky pro vodárenské odběry vody, které jsou spojeny v šachtě pod hrází do jednoho potrubí.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi4
-Světlost2 x 1500 mm a 2 x 800 mm
-Uzávěr na návodní straněstavidlo
-Ovládání uzávěrůz hráze elektrickými pohony
-Zdvojené uzávěry na vzdušné straněklínová šoupátka
-Ovládání uzávěrůelektricky z domků pod hrází
-Maximální kapacita výpustí2 x 32,00 a 2 x 9,50 m3/s
-Vyústěnído vývaru pod hrází
Přelivy - počet1
Levostranný boční přelivNehrazený
-Délka přelivné hrany65,0 m
-Kóta489,00 m n.m.
-Kapacita při paprsku 150 cm171,00 m3/s
-Odvod vodykaskádou po levém břehu
Vodárenské odběry - počet2
-Výška odběru13,20 a 20,30 m pod hladinou
-Světlost500 mm
-Spojení v jedno potrubív šachtě pod hrází
-Odvedení vodypotrubím po pravém břehu Chrudimky do úpravny vody
Úpravna vody Seč - odběr30 l/s
Úpravna vody Monako - odběr190 l/s


Elektrárna

V letech 1941 - 46 byla na přehradě Seč vybudována vodní elektrárna. Špičková vodní elektrárna je 1,2 km pod přehradou na levém břehu Chrudimky. Má jednu Francisovu turbínu o hltnosti 10,0 m3/s se spádem 36,6 m. Instalovaný výkon je 3 260 kW a elektrárna se provozuje 2 až 4 hodiny denně v ranních a odpoledních špičkách.
Potrubí o světlosti 2 000 mm k elektrárně je z převážné délky dřevěné a ukončené ve vyrovnávací komoře. Vyrovnávací komara je 40 m vysoká s kruhovým půdorysem o průměru 11,5 m. Je vybudována z betonového zdiva s cihelným obkladem.
Pro tlumení nevyrovnaných odtoků z vodní elektrárny a pro jejich rovnoměrné vypouštění do dolní trati řeky byla na Chrudimce nad mlýnem Padrty vybudována vyrovnávací nádrž Padrty se sypanou zemní hrází a kameným korunovým přelivem.


Tabulka parametrů elektrárny
Přivaděč vody - počet1
- Světlost2 000 mm
- Uzávěr na návodní straněstavidlo
- Ovládání návodních uzávěrůz manipulačního objektu před hrází
- Uzávěr na vzdušní straněrychlouzávěr
- Ovládání vzdušního uzávěruze samostatného domečku na levém břehu
- Celková délka1 280 m
- Ocelové potrubí48,4 m
- Železobetonové potrubí377,3 m
- Dřevěné potrubí854,3 m
Vyrovnávací komora1
- Výška40 m
- Půdoryskruh o průměru 11,5 m
- Vnitřní výška36,8 m
- Vnitřní průměr10,0 m do výše 14 m, dále 10,6 m
- Ocelové potrubí do elektrárny55,2 m
- Světlost potrubí1 400 až 1 800 mm
Elektrárna
- Umístěnína levém břehu
- Počet turbín1
- Celkový instalovaný výkon3 260 kW
- TurbínaFrancisova
- Hltnost turbíny10,0 m3/s
- Spád36,6 m
- Vyústěnído koryta řeky před vyrovnávací nádrží
- Provozovatel


Návrat na úvodní stránku