Seč

Přehrada SečV letech 1925 až 1934 bylo na řece Chrudimce mezi skalními boky zřícenin hradů Oheb na pravém břehu a Vildštejn na levém břehu vybudováno vodní a energetické dílo Seč.

Účel vodního díla:
Ochrana níže ležícího území před povodněmi.
Nalepšení průtoků v suchých obdobích.
Zdroj pitné vody pro Chrudimsko.
Využití vody pro výrobu elektřiny.
Zdroj užitkové vody pro zemědělské závlahy.
Rekreační využití, sportovní rybaření.
Postup stavby:
Zátopové území má v podloží ruly, hrázové těleso leží na styku železnohorských rul a žul, které se již při svém vzniku částečně porušily, zvláště na levé straně údolí. Trhliny skalních boků byly vyztuženy cementovým mlékem a v základech byly do vrtů hlubokých až 10 m provedeny cememntové piloty. Při stavbě bylo spotřebováno 75 000 m3 kamene, 1450 vagónů cementu a 3000 vagónů písku. Přes korunu hráze vede veřejná komunikace, která k levému zavázání hráze vede přes most nad korytem bočního přelivu a dále tunelem pod Vildštejnem na hráz.
Opravy provedené na vodním díle:
Během provozu vodního díla se ukázaly průsaky porušenou skalní stěnou Vildštejna. V roce 1950 byla nádrž vypuštěna a během dvou let byla skála nad hrází od skalního podloží obložena betonovou zdí do výše koruny hráze. V roce 1954 bylo jílové těsnící jádro bočního přelivu již značně poškozeno a nahrazeno betonovou clonou.
V roce 1953 byla ve vodní elektrárně vyměněna původní Francisova turbína za novou o větší hltnosti.
Unikátní dřevěné potrubí přivaděče vyžaduje každoročně vysoké náklady na údržbu a opravy.
Vodní dílo v současné době provozuje společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Pardubice.


Návrat na úvodní stránku