Souš

Přehrada Souš
Celkový pohled na hráz.

Přehrada Souš
Koruna a vzdušní líc hráze.

Přehrada Souš
Pohled na levou stranu vzušního líce hráze, v pozadí obsluhový domek.

Přehrada Souš
Pohled na návodní líc hráze.

Přehrada Souš
Detailní pohled na obsluhový domek.

Přehrada Souš
Detailní pohled na výtokový portál výpustní štoly

Přehrada Souš
Odběrný objekt pro úpravnu vody Souš.

Přehrada Souš
Přeliv na levém břehu.

Přehrada Souš
Vzdušný líc hráze a spodní část kaskády přelivu.

Zdroj:Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku