Vrchlice - Technické parametry


Základní údaje


Hráz nádrže je betonová válcová klenba jednoduchého příčného řezu, první a jediná u nás. Vzdušný líc má ve spodní části tvar kruhové kuželové plochy se svislou osou a sklonem povrchových přímek 1 : 0,16.Tabulka základních údajů
Typ hráze klenbová - betonová válcová klenba
Maximální výška hráze nad základovou spárou 40,80 m
Délka klenby v koruně 132,00 m
Délka hráze v koruně i s opěrami168,00 m
Šířka hráze v koruně 5,00 m
Šířka v patě hráze 7,85 m
Poloměr křivosti 64,00 m
Sklon návodního lícesvislý
Sklon vzdušního lícesvislý pod kótou 308,2 m n.m. 0,16 : 1
Klenbový poměr L/H3,24
Štíhlostní poměr Šmax/H0,196
Úhel rozevření v koruně hráze118o
Kóta koruny hráze 326,20 m n.m.
Kóta korunového přelivu 324,20 m n.m.
Objem hrázového tělesa 32 000 m3
Celkový objem nádrže 9 780 100 m3
Zásobní objem 7 970 000 m3
Stálé nadržení 430 000 m3


Výpustná a ochranná zařízení

Veškeré funkční části přehrady jsou umístěny v manipulačním domku pod hrází. Vodní dílo je vybaveno dvěma základovými výpustmi a vodárenským odběrem ve třech etážích. Pro bezpečné převedení velkých vod byl zřízen korunový nehrazený přeliv o pěti polích s odvodem vody volným pádem do společného vývaru pod hrází.


Tabulka parametrů výpustných a ochranných zařízení
Základové výpusti ve hrázi - počet2
-Světlost700 mm
-Uzávěr na návodní straněšoupě, na vtoku ještě tabule
-Uzávěr na vzdušné straněrozstřikovací o prům. 600 mm
-Ovládání uzávěrůz manipulačního domku
-Maximální kapacita výpustí2 x 4,3 m3/s
-Vyústěnído společného vývaru
Přelivy - počet1
Korunový přelivNehrazený
-Délka5 polí po 6,00 m
-Kóta324,20 m n.m.
-Kapacita110,0 m3/s
-Odvod vodyvolně do společného vývaru
Vodárenské odběry3
-Světlost potrubí530 mm
-Kóty odběrů315,40; 309,2; 300,40 m n.m.
-Kapacita110,0 m3/s


Návrat na úvodní stránku