Povodí Odry, a.s.
[Ostatní povodí]
 
Domovská stránka Povodí Odry, a.s.
Společnost Povodí Odry se sídlem v Ostravě, která spravuje povodí Odry, tvoří kromě Ostravského vedení ještě dva závody Frýdek - Místek a Opava. I přes to, že území Povodí Odry má nejmenší rozlohu z našich pěti povodí a reletivně nízkou vodnost, jsou zde kladeny vysoké nároky na vodní hospodářství. Zde se jedná zejména o zajištění dostatečného množství kvalitní vody pro průmysl a obyvatelstvo a dále o zatížení vodních toků odpadními vodami. Jednotlivá vodohospodářská díla je třeba brát jako spolupracující výceúčelový celek, který se stará o zásobování pitnou a užitkovou vodou, povodňovou ochranu, ochranu kvality vody v tocích, nalepšování minimálních průtoků, rekreaci a vodní sporty, chov ryb a výrobu elektrické energie. Ve správě společnosti je 8 přehrad a 57 jezů, jejichž retenční účinky dokáží snížit stoleté průtoky až o 37%. Mezi vodohspodářsky nejvýznamnější toky povodí patří Odra, Opava, Moravice, Ostravice, Morávka, Olše a samozřejmně i většina jejich významnějších přítoků.

Sídlo společnosti
Sídlo Povodí Odry, a.s.


Základní údaje povodí:
Rozloha povodí6 252 km2
Délka toků5 925 km
Délka vodohospodářsky významých toků1 208 km
Délka upravených úseků439 km
Délka hraničních toků102,7 km
Počet hraničních profilů42
Plocha zátopového území110 km2
Počet spravovaných přehrad8
Počet spravovaných jezů57
Celkový objem nádrží373 mil.m3
Roční dodávky pitné vody110 mil.m3
Roční dodávky pro průmysl140 mil.m3
Roční výroba elektrické energie3 000 MWh

Následující mapka znázorňuje území ve správě Povodí Odry. Sídla jednotlivých závodů jsou znázorněny černým kroužkem. Hranice povodí černou čarou a státní hranice černou přerušovanou čarou.


Území ve správě Povodí Odry

Přehrady:
 • Baška
 • Kružberk
 • Morávka
 • Olešná
 • Slezská Harta
 • Šance
 • Těrlicko
 • Žermanice
Významnější jezy:
 • Hodoňovice
 • Ostrava - Lhotka
 • Ostrava - Přívoz
 • Ostrava - Vítkovice
 • Smilovice
 • Třinec - Konská
 • Vyšní Lhoty

Přehrada Kružberk
Přehrada Kružberk na Moravici.

Nádrže spadající do povodí řeky Odry s jiným správcem:
 
 • Lobník
 • Podhradí
 • Pocheň
 • Štramberk
 • Větřkovice
Domovská stránka Povodí Odry, a.s.
[Na začátek stránky]    [Ostatní povodí]
Literatura a obrázky: Informační publikace o Povodí Odry, a.s.