Rozdělení povodí

Povodí České Republiky je rozděleno podle příslušnosti k povodí řek Labe ( bez povodí Ohře a Vltavy ), Moravy, Odry, Ohře a Vltavy. Každou část má ve správě jedna organizace s oblastí působnosti, která je zobrazena na mapě.

Rozložení působnosti jednotlivých správců povodí

Návrat na úvodní stránku