Seč
První polovina fotek.

Přehrada Seč
Celkový pohled na hráz z Vildštejna.

Přehrada Seč
Pohled na manipulační objekty na hrázi z levého svahu.

Přehrada Seč
Pohled na vzdušní líc hráze z pravého svahu.

Přehrada Seč
Boční přeliv a jeho koryto focené z mostu.

Přehrada Seč
Detail manipulačního zařízení návodního uzávěru výpusti.

Přehrada Seč
Detail návodního líce hráze.

Přehrada Seč
Návodní líc hráze focený z levého břehu.

Přehrada Seč
Pohled z hráze dolů do údolí pod hrází.

Přehrada Seč
Pohled z tunelu pod Vildštejnem směrem na hráz.

Přehrada Seč
Pohled na manipulační domky a vjezd do tunelu z koruny hráze.

Přehrada Seč
Pohled z Vildštejna na manipulační domky pod hrází.

První polovina fotek.
Zdroj: Vlastní fotografie autora.


Návrat na úvodní stránku