Vypouštění nádrže 1995

[Home] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehradyVlivem zvětšujícího se množství nánosů v nádrži došlo k zavalení spodních dvou výpustních potrubí v obtokové štole, a proto bylo rozhodnuto, že se nádrž vypustí a provede se částečná těžba nánosů. Při této příležitosti se také zrekonstruhují veškeré šoupátkové uzávěry. Protože z důvodu přístupu k uzávěrům nemohla být provedena jejich výměna za jiné, nové uzávěry, provedla se kompletní rekonstrukce uzávěrů původních. Měřením bylo zjištěno, že v nádrži je přibližně 110.000 m3 nánosů a z toho se mělo vytěžit 25.000 m3, tedy asi čtvrtina. Po negativních rozborech vzorků nánosů bylo rozhodnuto o jejích ukládce na okolní pozemky.

Čištění česlic před manipulační věží
Čištění česlic při vypouštění nádrže dne 6. května 1995

Samotná těžba měla probíhat dvěma způsoby, a to klasickými bagry s odvozem nákladními auty a souběžně také plovoucím sacím bagrem. Proto se hned na jaře roku 1995 začal připravovat kaskádový systém jezer pro ukládání materiálu vytěženého tímto bagrem, kde by se měly nánosy usazovat a voda postupně protékat jezery a čistit se. Po dohodě s místní organizací rybářů byl dohodnut termín vypouštění nádrže na sobotu 6. května 1995. Rybáři začali asi s měsíčním předstihem připravovat slovovací zábrany pod hrází. Do konce dubna byly zhotoveny dva slupy pro odchyt ryb. První pod vývarem a druhý ještě před lávkou.
Několik dní před vypuštěním se začala snižovat hladina až přibližně na kótu šesti metrů. V sobotu 6. května kolem sedmé hodiny raní se začalo s vypouštěním vody. Vypouštění se provádělo pravou základovou výpustí. Protože při vypouštění vody dochází i ke strhávání nánosů do toku, může se stát, že tyto nánosy mohou ucpat ochranné mříže před výpustí. Proto zaměstnanci Povodí Labe zhotovily ze dvou pramic čtvercový vor s otvorem uprostřed, aby mohly neustále čistit česlice od nečistot. (Tato činnost je zachycena na prvních dvou fotkách věnovaných vypouštění). Přehrada byla vypuštěna kolem jedenácté hodiny dopoledne a většina ryb byla zdárně pod přehradou vylovena a odvezena do rybníků. Ikdyž byla nádrž již prázdná, museli zaměstnanci povodí stále čistit česlice z důvodu stále se naplavujících nečistot.
Za několik dní po vypuštění začali práce na rekonstrukci uzávěrů. Proto byla voda v řece střídavě pouštěna základovými výpustmi a obtokovou štolou. Po vypuštění bylo také zjištěno, že ochranná mříž před obtokovou štolou je zcela provalena tlakem naplavenin. V červenci, po částečném vyschnutí dna a naplavenin v nádrži, se postupně začalo s těžbou. Nejprve byla vybudována kamená příjezdová cesta až ke vtoku do obtokové štoly a na pozemcích určených k ukládce materiálu byla odstraněna orná půda. Těžba sacím bagrem začala v srpnu, ale pro velkou hutnost nánosových materiálů šla práce špatně. Proto byl sací bagr odvolán a práce byla dokončena klasickými bagry. V srpnu práci také narušila velká voda, která zpola zaplnila nádrž vodou. Těžební práce byly ukončeny v říjnu a s napouštěním vody se počalo v listopadu. Po změření vytěženého materiálu se zjistilo, že bylo vytěženo přibližně 31.000 m3 materiálu, což činilo 6.000 m3 nad plánovnou hodnotu.
Na jaro roku 1996 zbylo ještě provést konečné teréní úpravy na uložištích materiálu. V současné době není již po zásazích do krajiny při těžbe ani památky, neboť veškeré práce byly provedeny s velkou pečlivostí.


Obrázky z vypouštění

Všechny fotky z Pařížova i s možností lepšího prohlížení najdete v kapitole Fotky

Příprava na vypouštění nádrže. Čištění česlic u pravé věže při vypouštění. Slup ve vývaru pro odchyt ryb při vypouštění. 2. slup před lávkou pro odchyt ryb při vypouštění.
Pohled na návodní líc hráze ze dna nádrže. Pohled na návodní líc hráze ze dna nádrže. Pohled na dno nádrže z hráze. Pravá manipulační věž.
Vtak do pravé manipulační věže. Vtok do obtokové věže. Ochranný jez pod nánosy bahna. Zídka spevňující část levého svahu v zátopě.
Voda tekoucí přes ochranný jez z opačné strany při menší povodni. Propust v ochranném jezu. Vymleté koryto řeky v nánosech bahna až na původní dno. Zanešené dno nádrže.
Vymleté koryto řeky v nánosech bahna až na původní dno. Vymleté koryto řeky v nánosech bahna. Zanešené dno nádrže. Pohled do vtoku. Těžba nánosů sacím bagrem.
Těžba nánosů sacím bagrem. Ukládka vytěženého materiálu sacím bagrem. Ukládka vytěženého materiálu sacím bagrem. Těžba nánosů klasickými bagry.
Těžba nánosů klasickými bagry. Vytěžená zátoka před vpustí do obtokové štoly.

Následující tabulka obsahuje jen pro úplnost ostatní období, kdy byla nádrž prázdná:

Datum vypuštěníDatum napuštění
3. září 19271. prosince 1927
30. června 19281. prosince 1928
27. října 193111. prosince 1931
20. října 19325. února 1933
23. března 193320. prosince 1933
10. května 196315. srpna 1963
11. dubna 19811. června 1981
6. května 19951. prosince 1995

[Home] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady