Přehrada Pařížov

Celkový pohled na přehradu Pařížov.


Přehrada Pařížov, návodní líc hráze.


[Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]


Autorova stranka věnovaná jiným přehradám.
Autor stránky: Ing. Martin Horský