Hydrologické podmínky

[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady


Tvar povodí k profilu přehrady.
Tvar plochy povodí Doubravy, šrafovaná část
vyznačuje povodí k profilu hráze.

Tabulka hydrologických podmínek
Plocha povodí k profilu hráze202,4 km2
Průměrné roční srážky 739 mm
Průměrný roční odtok 48,56 mil. m3
Průměrný průtok 1,54 m3/s
Minimální průtok 0,03 m3/s
Průtok stoletý145,00 m3/s
Neškodný odtok do25 m3/s
Hodnoty odtoku vody pro vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity
1. povodňový stupeň - stav bdělosti10 m3/s
2. povodňový stupeň - stav pohotovosti18 m3/s
3. povodňový stupeň - stav ohrožení25 m3/s


[Home] [Úvod] [Mapa] [Technické parametry] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady