Úvodem

[Home] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady
Co říci úvodem?
Snad jen to, že tato stránka je věnována jedné z nejhezčích a nejstarších přehrad na území ČR, ležící na řece Doubravě nad obcí Pařížov v malebném kraji pod Železnými horami.
Přehrada

Podmětem k výstavbě přehrady byly velké vody z let 1885, 1888 a 1897 které patřily tehdy k největším na Doubravě. Výstavba probíhala v období let 1908 až 1913. Vodní dílo tehdy spravoval tehdejší Zemský úřad. V současné době dílo spravuje a užíva společnost Povodí Labe a.s. Hradec Králové, závod Pardubice. Původní určení díla bylo ochrana před povodněmi a nalepšení průtoku v suchých obdobích, v současné době je ještě užitek rozšířen o výrobu elektrické energie. Nádrž také užívá místní organizace Českého rybářského svazu Běstvina jako Sportovní vodu.


[Home] [Mapa] [Technické parametry] [Hydrologické podmínky] [Výstavba] [Opravy] [Výkres] [Vypouštění 1995] [Velká voda 1997] [Fotky]
Další přehrady